Welke toetsing vindt er voor de bestelling plaats?

Wij vragen minimaal om een kopie salarisstrook, bankafschrift en ID- kaart/paspoort. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten. Voor deze controle maken we onder andere gebruik van de diensten van EDR Credit Services.

 

EDR Credit Services is een bureau dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie die kredietrisico’s reduceert en beheersbaar maakt. Zo wordt er onder andere gekeken naar je woonplaats,  woonsituatie,  en eventuele schulden of achterstallige betalingen.  EDR is niet dezelfde instantie als het BKR. EDR checkt alleen je gegevens, terwijl het BKR registreert.

Heeft deze pagina je geholpen?

FAQ